Про сімейну медицину

      На Дніпропетровщині взяв старт пілотний проект реформування системи охорони здоров’я області після підписання Президентом України Закону України „Про реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”.

         Втіленням пілотного проекту у Дніпропетровській області став проект „Модернізація охорони здоров’я” у Дніпропетровській області, презентований 31 травня 2011 року на засіданні Регіонального комітету з економічних реформ. Основною метою зазначеного проекту є забезпечення прозорості процесу реформування медичної галузі області. Цьому сприяло заповнення паспортів модернізації закладів охорони здоров’я та визначення подальшої трансформації кожного закладу від центральної районної та міської лікарні до фельдшерського пункту. В паспортах зазначено не тільки трансформування кожного медичного закладу, як структурного підрозділу центру первинної медико-санітарної допомоги, а детально виписано місце роботи кожного медичного працівника. Паспорти підписано головними лікарями лікувально-профілактичних закладів та керівниками територіальних органів охорони здоров’я, затверджено керівниками виконавчої влади та місцевого самоврядування.

         У Дніпропетровській області до кінця 2011 року заплановано створення 54 центрів первинної медико-санітарної допомоги (Центри ПМСД): 23 – у сільській місцевості та 31 – у містах області. Центрам ПМСД будуть підпорядковані у містах лікарські амбулаторії сімейної медицини, у сільській місцевості – лікарські амбулаторії сімейної медицини, фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти, медичні пункти. При створенні центрів ПМСД враховувалися: наявна мережа лікувально-профілактичних закладів, їх кадрове забезпечення, матеріально-технічний стан, думка органів місцевого самоврядування, громадськості, населення тощо.

         Створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги з підпорядкованою мережею закладів первинної медико-санітарної допомоги має забезпечити населення доступною, якісною, у тому числі, невідкладною медичною допомогою. Так, мережа амбулаторій сімейної медицини, максимально наближена до місць проживання населення, має зрости у сільській місцевості з 174 до 230, у  містах області вона буде фактично створена заново та складати 149 лікарських амбулаторій.

На цей час  в області функціонує 229 закладів сімейної медицини, працює 329 сімейних лікарів. Для населення області, у першу чергу для сільського, сімейний лікар не є втаємниченою особою: 23% населення області охоплено первинною медичною допомогою на засадах сімейної медицини, у тому числі сільського – 87,7%. Проте сімейних лікарів недостатньо щоб лише вони змогли забезпечити населення кваліфікованою первинною медичною допомогою.

Сьогодні та у наступні роки в амбулаторіях сімейної медицини, у разі недостатньої кількості або відсутності сімейних лікарів, медичну допомогу населенню будуть продовжувати надавати лікарі-терапевти та лікарі-педіатри дільничні, лікарі-гінекологи. Така спільна організація обслуговування населення різними фахівцями первинної ланки дозволить надавати медичну допомогу  всій сім’ї, вчасно виявляти захворювання та скеровувати пацієнтів, у разі необхідності, на вторинний рівень надання медичної допомоги – до лікарів спеціалістів та у стаціонари. Одночасно такий стиль роботи дозволить   консультувати лікарям одне одного та наглядати не окремі захворювання у пацієнта, а пацієнта та сім’ю у цілому.

         Впровадження інституту сімейної медицини дозволить нарешті не просто наблизити первинну медичну допомогу до населення, а забезпечить її якість, відповідальність лікаря первинної ланки за родину від маленького пацієнта до людей похилого віку. Дуже важливо щоб один фахівець був відповідальним за здоров’я пацієнта, супроводжував його все життя займався більше профілактикою, ніж лікуванням.

Сьогодні пацієнт лікується у різних лікарів (діти – у педіатра, дорослі – у терапевта, крім того всі –у вузьких фахівців), сам обирає маршрут звернень до окремих спеціалістів з приводу різних захворювань. І часто, на жаль, буває, що звернення до різних вузьких фахівців, з різними симптомами одного захворювання не дозволяє вчасно виявити його на ранніх стадіях та призначити   радикальне лікування. Як приклад: стоматолог лікує зубний біль, невропатолог – головний біль, окуліст – порушення зору, а врешті решт у пацієнта не виявлено онкологічне захворювання ротової порожнини чи молочної залози, бо кожен був зосереджений на лікуванні захворювання „свого органа”.

Без сумніву кожному з нас потрібен такий лікар, який би  займався пацієнтом у цілому, вмів своєчасно виявити прості захворювання, як радикуліт, отит, кон’юнктивіт тощо, пролікувати їх, своєчасно виявити складні захворювання та скерувати пацієнта до необхідного йому спеціаліста чи у стаціонар.

Важливо зрозуміти, що сімейний лікар лікує та наглядає пацієнтів відповідно до своєї кваліфікаційної підготовки, він ні в якому разі не замінює лікарів вузьких спеціальностей – хірурга, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога та інших. Всі вузькі спеціалісти будуть продовжувати працювати у консультативно-діагностичних центрах та надавати спеціалізовану допомогу населенню. Вкрай важлива при цьому роль лікаря первинної ланки (сімейного лікаря), а саме визначити маршрут пацієнта та спрямувати його якнайшвидше на необхідні обстеження до необхідного спеціаліста. Після проведених необхідних обстежень та консультацій пацієнт  буде продовжувати лікування під наглядом свого сімейного лікаря. Таке лікування буде призначено з урахуванням інших захворювань, сумісності лікарських засобів, протипоказань до тих чи інших медикаментів, процедур тощо.

         Важливими питання впровадження засад сімейної медицини є  підвищення статусу сімейного лікаря, здійснення заходів щодо привабливості роботи у сфері первинної медико-санітарної допомоги. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011№524 передбачено підвищення заробітної плати лікарів. Заробітна плата сімейного лікаря вищої кваліфікаційної категорії до кінця року буде 1704 грн (як у лікаря-хірурга). А з доплатами за вислугу років, роботу в сільській місцевості, на дільниці, завідування амбулаторією вона буде становити 3186 грн.

Крім цього, передбачена виплата одноразової грошової допомоги у розмірі п'яти окладів мінімальних заробітних плат випускникам медичних вузів, які виявили бажання працювати в сільській місцевості і селищах міського типу з укладення договору на термін не менше 3 років, а також молодим фахівцям, які будуть працювати на посадах лікарів загальної практики: сімейних лікарів, лікарів-терапевтів і лікарів-дільничних педіатрів.

Для медичних працівників з 01.2012 року впроваджується виплата допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу за наявності щорічної відпустки.

При проходження курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки за кожним медичним працівником зберігається середній заробіток.

Кабінетом Міністрів України сьогодні розробляється порядок встановлення заохочувальних виплат (надбавок) медичним працівникам, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи. Створюються сприятливі умови  для отримання лікарями загальної практики – сімейної медицини ліцензії на надання медичної допомоги.

Законом України „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та                  м. Києві” передбачено, що лікарі-спеціалісти реорганізованих закладів охорони здоров’я пілотних регіонів, які працевлаштовуються на посади лікарів загальної практики - сімейної медицини, проходять відповідну спеціалізацію безоплатно та у першочерговому порядку. До видачі свідоцтва, що підтверджує проходження цієї спеціалізації, за такими лікарями зберігається кваліфікаційна категорія за попередньою спеціальністю.

Також облдержадміністрацією ініційовано розгляд на місцевому рівні питання „місцевих стимулів” для медичних працівників первинної ланки (лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів), а саме: забезпечення службовим житлом, службовим мобільним зв’язком, безкоштовним проїздом, встановлення цільової надбавки до заробітної плати тощо.

 

 

 

         Головний позаштатний спеціаліст

         з первинної медичної допомоги

         та сімейної медицини

         головного управління охорони здоров’я

         облдержадміністрації                                                 Н.В.Пучкова

 

Джерело: https://www.guoz.dp.ua/main/1081-pro-reformuvannya-sistemi-ohoroni-zdorovya-u-dnpropetrovsky-oblast-ta-vprovadzhennya-zasad-smeynoyi-medicini.html